Klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky

 • Přejít na nástěnku:
  g, pak d
 • Browse to a Project:
  g, pak p
 • Najít úlohu:
  g, pak i
 • Rychlé hledání:
  /
 • Vytvořit úlohu:
  c
 • Open shortcut help:
  ?
 • Odeslání formuláře:
  Alt + o

Procházenú úloh

 • Zobrazit vybranou úlohu:
  o nebo Enter
 • Další úloha:
  j
 • Předchozí úloha:
  k
 • Zpět na Přehled:
  u
 • Skrýt/zobrazit sekci vlevo:
  [
 • Další aktivity:
  n
 • Previous Activity:
  p
 • Focus search field:
  f

Akce problému

 • Upravit úlohu:
  e
 • Přiřadit úlohu:
  a
 • Komentovat úlohu:
  m
 • Edit Issue Labels:
  l
 • Operations Dialog:
  .